Disclaimer

Natuur-Shop.nl besteedt veel zorg aan de informatie op de website en biedt informatie over producten met een goede naam. De informatie die Natuur-Shop.nl op haar website plaatst is mede afkomstig van de producenten van de producten. Natuur-Shop.nl kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

Ondanks de grote zorg die Natuur-Shop.nl hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Natuur-Shop.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.

Het gebruik van Natuur-Shop.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Natuur-Shop.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.